Robert Małecki

Inhibitor konwertazy o udowodnionej skuteczności – benazepril

ACE-inhibitor of proven efficacy – benazepril Medycyna Faktów 2009; 2(3): 33-38. DOI:
STRESZCZENIE

Benazepril, inhibitor konwertazy znany od wielu lat ze skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu nadciśnienia tętniczego, wyróżnia się specyficznymi właściwościami. Duża biodostępność, długi okres działania, podwójna droga eliminacji z ustroju i dobry profil bezpieczeństwa to cechy pozwalające stosować benazepril nawet u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Wyniki badania prowadzonego w populacji chińskiej wykazały, że lek może być bezpiecznie podawany pacjentom w 4. stadium przewlekłej choroby nerek, a efektywność hamowania progresji nefropatii wykazuje także u pacjentów z obserwowanym wcześniej szybkim przyrostem stężenia kreatyniny w osoczu.

ABSTRACT

Acknowledged for many years as one of the safest and most effective ACE-inhibitors in the treatment of arterial hypertension, benazepril owes its particular results to certain specific qualities. High bioavailability, extended duration of action, double metabolic elimination route and good safety are the winning attributes of benazepril, which can be safely administered even in elderly patients or those suffering from kidney disease. The results of the Chinese research demonstrate that benazepril can be administered in total safety at full doses even in patients with stage 4 renal insufficiency. The study also shows that benazepril is effective even when renal insufficiency progresses and levels of creatinine continue to increase.

POPRZEDNIE NUMERY