Wioletta Dyrla, Marek Kuch

Torasemid – szczególne wskazania do terapii. Znaczenie w wybranych przypadkach klinicznych

Torasemid – specific indications for therapy. Importance of selected clinical cases Medycyna Faktów 2013; 3(20): 25-29. DOI:
STRESZCZENIE

Torasemid to diuretyk pętlowy o szczególnych właściwościach. Jest lekiem długo działającym, o małym ryzyku metabolicznych działań niepożądanych. Torasemid ma blisko czterokrotnie większą siłę działania niż furosemid. Dawce 40 mg furosemidu odpowiada 10 mg torasemidu.

ABSTRACT

Torasemide is a loop diuretic with particular characteristics. The drug is long-acting, with low risk of metabolic side effects. Torasemide is nearly four times more potent than furosemide. Dose of 40 mg of furosemide corresponds dose of 10 mg of torasemide.

POPRZEDNIE NUMERY