Bożena Tarchalska-Kryńska, Marek Postuła

Komentarz: Influence of Omeprazole on the Antiplatelet Action of Clopidogrel Associated With Aspirine

[Commentary: Influence of Omeprazole on the Antiplatelet Action of Clopidogrel Associated With Aspirine] Medycyna Faktów 2009; 2(3): 21-23. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY