Agnieszka Petrykowska, Marek Kuch

Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca?

What is new in the recent guidelines of the European Society of Cardiology concerning valvular heart disease? Medycyna Faktów 2013; 1(18): 14-20. DOI:
STRESZCZENIE

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne na ostatnim kongresie w Monachium ogłosiło aktualizację wytycznych z 2007 r. dotyczących zastawkowych wad serca. Ze względu na rozwój technik przezskórnych zmianie uległy przede wszystkim zalecenia dotyczące leczenia zwężenia zastawki aortalnej oraz niedomykalności zastawki mitralnej. Wprowadzono przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) oraz przezskórną naprawę zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu”. Zmieniły się także wskazania do leczenia operacyjnego pacjentów z poszerzeniem aorty wstępującej. Podkreślono znaczenie grupy ekspertów kardiologicznych (heart team) w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

ABSTRACT

During the last congress in Munich, the European Society of Cardiology presented the new version of the ESC Guidelines published in 2007 concerning valvular heart disease. The changes were introduced due to the development of percutaneous interventional techniques and they are mainly related to patients with aortic stenosis and mitral regurgitation. The Guidelines introduce Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and percutaneous edge-to-edge mitral valve repair. The recommendations concerning the surgical treatment in patients with enlargement of ascending aorta were also changed. The Guidelines emphasize the significance of a ‘heart team’ in the decision-making process.

POPRZEDNIE NUMERY