Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

Współczesne możliwości leczenia stenozy aortalnej u pacjenta wysokiego ryzyka operacyjnego – wyniki badania PARTNER

Transcatheter Aortic –Valve Implantation For Aortic Stenosis In High Risk Patients – Results of PARTNER Study – Cohort A and B Medycyna Faktów 2011; 2(11): 84-88. DOI:
STRESZCZENIE

Ciężka stenoza zastawki aortalnej (AS) jest klasycznym wskazaniem do jej wymiany, próby leczenia zachowawczego zaś nie poprawiają rokowania w tej grupie pacjentów. Niestety, ze względu na wysokie ryzyko okołooperacyjne około 1/3 pacjentów jest dyskwalifikowanych z zabiegu operacyjnego. Dla tych chorych nowa metoda przezskórnego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej (TAVI) może stać się optymalną opcją terapeutyczną. Opublikowana pod koniec 2010 roku pierwsza część badania PARTNER (kohorta B) wykazała wyższość procedury TAVI nad leczeniem zachowawczym w grupie pacjentów z ciężką AS zdyskwalifikowanych z zabiegu operacyjnego. W kwietniu 2011 roku podczas kongresu American College of Cardiology przedstawiono wyniki drugiej części badania PARTNER (kohorta A). W tej podgrupie chorych stwierdzono porównywalną skuteczność TAVI i chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej u chorych wysokiego ryzyka okołooperacyjnego.

ABSTRACT

Severe symptomatic aortic valve stenosis is unequivocal indication for valve replacement. Pharmacotherapy does not improve prognosis. Approximately one third of elderly patients suffering from aortic stenosis is not operated on, due to high perioperative risk. For such patient transcatheter aortic valve implantation (TAVI) could be valuable therapeutic option. Results of PARTNER study – cohort B (published in 2010), show that TAVI procedures are better than standard therapy in people with severe aortic stenosis unable to undergo surgery. Just presented, at American College of Cardiology Scientific Session 2011, one-year results from PARTNER Cohort A, show that the new procedure is as good as surgery in high risk, but surgery eligible patients.

POPRZEDNIE NUMERY