Andrzej Cacko

Błędy w badaniach klinicznych

Mistakes in clinical trials Medycyna Faktów 2011; 2(11): 78-81. DOI:
STRESZCZENIE

Wyniki badań klinicznych są najbardziej opiniotwórczym czynnikiem naszych czasów. Tym bardziej więc dużą wagę należy przykładać do eliminowania błędów, które mogą wpłynąć na wyniki i wnioski analiz klinicznych. W artykule krótko scharakteryzowano najpowszechniejsze błędy, którym można zapobiec, prawidłowo konstruując badanie kliniczne. Znajomość tych podstawowych pułapek powinna być obowiązkowa zarówno dla autorów, jak i odbiorców badań klinicznych.

ABSTRACT

Clinical trials are the most important factors generating standards of clinical management. This is why it is so important to eliminate mistakes, that may influence on results and conclusions of clinical trials. In this article the most common mistakes were characterized. This knowledge about them should be mandatory for both authors and recipients of clinical trials.

POPRZEDNIE NUMERY