Patryk Krzyżak

Wojna przeglądarek internetowych

Browser wars Medycyna Faktów 2011; 2(11): 72-75. DOI:
STRESZCZENIE

Przeglądarka internetowa to program komputerowy służący do wyświetlania zawartości serwerów internetowych. Trwająca od wielu lat tzw. „wojna przeglądarek” sprawia, że oprogramowanie do przeglądania witryn internetowych ewoluuje ku większej funkcjonalności, ergonomii i wygodzie użytkownika. Niniejszy artykuł opisuje historię powstania przeglądarek internetowych oraz współzawodnictwo między nimi o zdobycie dominującej roli na rynku.

ABSTRACT

A web browser is a computer software used to display the contents of web servers. Lasting for many years „browser war” caused that web browsers are evolving towards greater functionality, ergonomics and user convenience. The article describes the origins of web browsers and their competition for a dominant role in the market.

POPRZEDNIE NUMERY