(Quo Vadis Cardiologia): Stefan Grajek, Artur Mamcarz; Lech Poloński, Zbigniew Chmielak, Marek Kuch, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Braksator, Adam Ostrzycki

Farmakoterapia zaburzeń lipidowych – kontrowersje dotyczące założeń terapeutycznych w opinii polskich ekspertów

Controversy in pharmacotherapy of dyslipidemia – Polish experts’ standpoint Medycyna Faktów 2011; 2(11): 66-69. DOI:
STRESZCZENIE

Dyslipidemia jako istotny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego stanowi przedmiot wielu dyskusji i badań. Każda interwencja prowadząca do obniżania stężenia LDL przekłada się na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. Od wielu lat ugruntowaną pozycję w leczeniu zaburzeń lipidowych mają statyny. W Polsce w grupie osób leczonych w ramach prewencji wtórnej docelowe wartości osiąga jednak tylko około 13% pacjentów. Podkreśla się w związku z tym konieczność stosowania dużych dawek statyn. Ważnym atutem tych leków jest ich działanie plejotropowe, powodujące między innymi stabilizację blaszki miażdżycowej. Działanie to wydaje się szczególnie korzystne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Statyny są lekami dobrze tolerowanymi i bezpiecznymi, niektórzy lekarze wciąż jednak obawiają się, że nadmierne obniżenie stężenia LDL może okazać się szkodliwe. Podobnie, wciąż kontrowersyjna jest rola statyn w prewencji pierwotnej u młodych osób z niskim ryzykiem sercowo- naczyniowym. Zagadnienia te były przedmiotem dyskusji ekspertów, która odbyła się w ramach inicjatywy Quo Vadis Cardiologia?

ABSTRACT

Dyslipidemia is one of the most important risk factors of cardiovascular diseases. It is still major topic of many discussions and studies. Every action that reduces LDL concentration also decreases global cardiovascular risk. Statins are known to by the most effective as far as pharmacotherapy of dyslipidemia is concerned. Still in secondary prevention only approximately 13% of polish patients reach the therapeutic goals. That is why high doses of statins should be used. Moreover, in patients with acute coronary syndrome stabilization of atherosclerosis plaque is essential and that is one of the pleiotropic effects of statins. HMG-CoA reductase inhibitors are safe and well tolerate. Although there are still some controversy as far as safety of very low LDL concentration and the role of statins in primary prevention in young patients with low cardiovascular risk are concerned. All those issues were discussed during the polish expert debate Quo Vadis Cardiologia.

POPRZEDNIE NUMERY