Radosław Grabysa

Badania AIPRI i ACCOMPLISH. Czy dysponujemy metodami skutecznej kardionefroprotekcji?

AIPRI and ACCOMPLISH studies. Whether we have effective methods of „cardionephroprotection”? Medycyna Faktów 2011; 2(11): 59-65. DOI:
STRESZCZENIE

W postępowaniu leczniczym mającym na celu ochronę narządową i poprawę rokowania w nadciśnieniu tętniczym ważną rolę odgrywa hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna- aldosteron. W badaniu AIPRI udowodniono, że stosowanie benazeprilu w populacji pacjentów z nefropatią niecukrzycową pozwala w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego. Również w badaniu ACCOMPLISH dowiedziono, że stosowanie benazeprilu w skojarzonej terapii nadciśnienia tętniczego wiąże się z istotną redukcją ryzyka sercowo-naczyniowego oraz skuteczną prewencją niewydolności nerek.

ABSTRACT

The inhibition of the renin-angiotensin-aldosterone (ACE) system plays an important role in the antihypertensive therapy designed to prevent target organ damages and to improve patients’ prognosis. The AIPRI Study results confirmed that pharmalogical treatment with ACE inhibitor – benazepril in this group of patients allows significantly reduce the risk of end-stage renal disease and the need of renal replacement therapy. Also the ACCOMPLISH trial demonstrated that use of benazepril in combination therapy of hypertension is associated with significant cardiovascular and renal risk reduction.

POPRZEDNIE NUMERY