Krzysztof J. Filipiak

[Komentarz:] EMPHASIS-HF – jedno z trzech najważniejszych badań poświęconych niewydolności serca w ubiegłym roku

[Commentary:] EMPHASIS-HF as one of the three most important heart failure clinical trials in 2010 Medycyna Faktów 2011; 1(10): 26-28. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY