REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

SEKRETARZ REDAKCJI
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

II SEKRETARZ REDAKCJI
Lek. Dominika Klimczak

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr n. med. Walerian Piotrowski

Instytut Kardiologii w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY