cover

Medycyna Faktów 3, Vol. 13, 2020

From the editorial board:

DRODZY PAŃSTWO, 

aktualny numer „Medycyny Faktów” charakteryzuje się dużą różnorodnością – być może jeszcze nigdy nie było aż tak szerokiego wachlarza prezentowanych tematów. Mamy więc aż 14 artykułów, ale więcej niż jednym reprezentantem mogą się poszczycić tylko kardiologia i hipertensjologia. Skoro jest ich najwięcej, to rozpocznijmy prezentację prac od problemów serca i naczyń. 

Artykuły kardiologiczne poświęcone są wytycznym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a dokładniej – aktywności fizycznej chorych z niewydolnością serca oraz nietypowemu, miejmy nadzieję jedynemu w historii (!) wirtualnemu Kongresowi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020. Pozycje hipertensjologiczne to z kolei sześć faktów o amlodypinie i artykuł poglądowy doradzający nam, jak racjonalnie wybierać odpowiednią terapię w nadciśnieniu tętniczym. 

W „Medycynie Faktów” prezentujemy również dwa artykuły z zakresu pulmonologii i alergologii: opisujący znaczenie desloratadyny i lewocetyryzyny w chorobach alergicznych oraz prezentujący wyniki stosowania skojarzonej terapii wziewnej w przypadku astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Zwracam uwagę na drugą pozycję, bo jest to praca oryginalna. Przedstawia badanie obserwacyjne, w którym uczestniczyło 974 lekarzy i w którym porównywano leczenie flutykazonem i salmeterolem w jednym lub dwóch osobnych inhalatorach. 

Tematyce pulmonologicznej, odporności i zasadom racjonalnej antybiotykoterapii są poświęcone trzy inne artykuły napisane przez specjalistów różnych dziedzin medycyny. Onkolodzy opisują czynnik stymulujący tworzenie granulocytów oraz gorączkę neutropeniczną jako powikłanie chemioterapii. Pediatrzy – przytaczając konkretne przypadki kliniczne – podnoszą bardzo ważny i, wydawałoby się, oczywisty problem występowania i konieczności leczenia także innych chorób w dobie pandemii koronawirusa. I w końcu trzeci z artykułów o zachęcająco brzmiącym tytule Fakty i mity na temat antybiotykoterapii. Antybiotykoterapii dotyczy również artykuł autorstwa stomatologów (rzadko goszczących na łamach „Medycyny Faktów”), przedstawiający zakażenia zębopochodne, zapalenia tkanek przyzębia oraz profilaktykę zakażeń odległych. W aktualnym numerze jest też zamieszczona druga część opinii zespołu ekspertów dotycząca znaczenia tadalafilu w terapii zaburzeń erekcji. 

Tematyce urologicznej poświęcono pracę porównującą nieuroselektywne i uroselektywne leki α1-adrenolityczne. Autorzy zapowiadają pojedynek na niestandardowym, bo pięciorundowym dystansie. Nietypowa liczba odbywających się rund nie zmniejsza jednak w niczym emocji wynikających z pojedynku. Farmakoterapii ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego dotyczy z kolei artykuł oceniający połączenie tramadolu z deksketoprofenem. Postanowiliśmy również zainicjować nowy dział „Medycyny Faktów”, zatytułowany Oczami praktyka – otwiera go praca poświęcona skuteczności i bezpieczeństwu metotreksatu w chorobach reumatologicznych. 

Życzę Państwu miłej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

PREVIOUS NUMBERS